Stay Connected:

LIBÈTE, EGALITE, KOLABORE

Home - Invitation Polls - LIBÈTE, EGALITE, KOLABORE

Sting Tickets

Libète, Egalite, Fratènite
Se sa m te konn tande depi m te nan tete
Nou te konn di l avèk fyète
Nou pat janm te wont pou n repete l

Leve dwèt ou anlè si w toujou kwè
Ke ti peyi w la toujou sou kè w
Pran devan mande tout moun mache dèyè w
Pou al ede delibere frè w ak sè w

Ou viv lòt bò, ou fè on pakèt gwo zafè
Ou li nan gwo liv, ou ekri liv, ou avoka, ou sipèvizè
Ou fè rechèch, nan mitan blan jye vèt se ou k lidè
Ou enfimyè, w al gwo lekòl, ou enjenyè, ou doktè
Peyi w la se sèl malad ou pa janm ka refè

Leve dwèt ou anlè si w poko bay legen
Leve dwèt ou anlè si w panse sa ka pi bon demen
Leve dwèt ou anlè si gen espwa ou ka kolabore ak frè w
Leve dwèt ou anlè si w pa kwè tout rès yo se malfektè
Si w leve dwèt ou avèk fyète
Èske w panse ka gen Libète, Egalite san pa gen Fratènite?

 Fare Buzz

Share:

Leave A Comment

Categories