Stay Connected:

Respè

Home - Invitation Polls - Respè

Frè m ak sè m yo kote nou ye
Dominiken se tou y ap fouye
Pou antere frè n ke y ap touye
Mezanmi li lè li tan pou n reveye
Pou n pa kite sa kontinye
Mete jenou n atè pou nou priye
Pou manman malerèz sispann kriye

Li pa twò ta pou n re pran pye
Men fòk nou pran la vi tout frè nou o serye
Mwen rete kwè ke se Banbou nou ye
Nou pap kase menm si n pliye

Vi zansèt nou yo te sakrifye
Pou n te ka gen on ale mye
Nan elimine esklavaj nou te le premye
Men kounyè a nou vin le dènye

On pèp ke jounen jodi a tout moun ap imilye
Lajan n gen menm valè ak fèy papye
La vi anpil nan nou koupe a mwatye
Ti moun anvi aprann men menm lekòl yo paka voye l
Depi l ti moun se sou tèt l ap pot panye
Nan solèy l ap bwase mòtye

Anpil Jèn nou yo te mèt byen abiye
Se nan pèpè yo blije ashte soulye
Sa k gen shans pati se ti gran moun y ap netwaye
An N sispann akize frè n, sispann babye
Se devan kay nou pou n netwaye
Pou ba pitit peyi a on shans pou l evolye
Sa k pa mouri nan batey, se nan kantè ke y al nwaye
Se lakay vwazen yo blije al lekòl, al aprann metye
Men yo pa menm ka tounen lakay lè yo fin gradye

Pèp la pa gen moun li fye
Se sou tèt li sèlman l ka parye
Chak fwa l chwazi li toujou mal piye
Yo pa ba l dwa chita sou tab pou l negosye
Sèl bi lidè yo se vin piye
M ap rele tout gason vanyan tankou Egzavye avèk Matye
Pou n konprann nou paka tann ni Janvye ni Fevriye
Lit la ijan nou dwe òganize e planifye

Share:

Comment (1)
Blak La / October 12, 2015

I like it; ou pale net

Reply

Leave A Comment

Categories